I ETAPA RANKING GAUCHO DE TPSC SHOTGUN, IPSC RIFLE E IPSC MINI RIFLE

Realização: 14/04/2018 à 15/04/2018