V ETAPA RANKING GAUCHO DE IPSC SHOTGUN, IPSC RIFLE E IPSC MINI RIFLE

Realização: 14/09/2019 à 15/09/2019